Plastmo tagrende

Om Plastmo

Plastmo A/S er markedsleder i Danmark inden for løsninger til håndtering af regnvand i form af tagrender, dræn, faskiner og lette tagløsninger.

Selskabet er en del af Plastmo Nordic divisionen, der opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen med en omsætning på ca. 250 mio. kr. om året og 100 medarbejdere.

Plastmo A/S blev stiftet i 1958. Virksomheden har hovedkontor og produktion i Ringsted og ejes af den internationale koncern ACO, som omsætter for 5,3 mia. kr. om året og er verdensledende inden for linjeafvanding.

 

 

 

1958
Selskabet stiftes af grosserer Knud Harbom under navnet A/S Plastmontage på adressen Knarreborgvej 11 i Kastrup. Her fremstilledes kar og beholdere i plast til industrielt brug.

1959
Udvikling af Plastmo tagrenden påbegyndes.

1961     
Salg af tagrender startes.

1962     

Produktion af tagrender flyttes til Ringsted.

1963
Etablering af AB Plastmo i Malmö, Sverige.

1969
Etablering af Plastmo AS i Slemmestad, Norge. 

 

1984
Plastmo koncernen bliver børsnoteret.
Plastmo Profiles Ltd. i Northampton, England blev etableret.    


1987
Produktionslokalerne i Ringsted er løbende blevet udbygget, og det samlede areal udgør nu ca. 30.000 m2
 

1988
Plastmo koncernen skifter ejer, idet den daværende direktion sammen med en række investorer køber selskaberne i koncernen.

1989
Plastmo overtager Everlite koncernen, der fremstiller lyspaneler, ovenlyskupler og plader til byggeindustrien.

1992
Etablering af Plastmo Polska sammen med 3 polske partnere for salg af tagrender.

 

1994
Opstart af produktion i Polen af tagrender og vinduesprofiler. 

 

1995
Den internationale koncern ACO i Rendsburg, Tyskland overtager Plastmo koncernen. Køb af Hvidbjerg Vinduet med datterselskabet Isolar.

 

1996
Salgsselskaber oprettes i Tjekkiet og Ungarn.

 

Plastmo overtager aktiviteterne hos den svenske pladeproducent Vinsotén og får dermed et salgsselskab i Finland.

1997     
Salgskontorer oprettes i Rusland, Kroatien og Baltikum.


1999
Aktiviteterne i ACO Drain A/S, som også er et selskab i den tyske ACO koncern, overflyttes fra Faaborg til lokaliteterne i Ringsted.

ACO Drain A/S markedsfører og sælger linjeafvandingsprodukterne ACO Dræn, Self og Rustfri.
 

2001
Produktionen af vinduesprofiler flyttes fra Ringsted til Plastmo Profile sp. z o.o., i Legionowo i Polen. DriveDrain – et nyt linjeafvandingssystem udvikles for produktion i Ringsted.

 

Plastmo introducerer tagrender i galvaniseret stål.

2002
Plastmo A/S overtager ovenlysaktiviteterne i Multi-Lite A/S i Hadsund.

 

Plastmo introducerer tagrender i zink.

 

2003
Plastmo Profiles ltd. i England sælges til ledelsen med overtagelse den 1. maj. 
1. august lukkes Multi-Lite aktiviterne i Hadsund og overflyttes til Thorsvej 10 i Ringsted.

 

2004     
Pr. 1. januar overføres aktiverne i Plastmo Profile sp. z o.o., Legionowo, Polen og Plastmo Spol i Tjekkiet til ACO Holding. Aktiverne i ACO Drain A/S og ACO Drain AB overføres til Plastmo A/S. Samtidig ændres firmaets navn til ACO Plastmo A/S.   

 

2005
Opstart af produktion i Rusland af plasttagrender og –rør i selskabet Ruplast OOO, Moskva.

1. maj købes selskabet ACO TTM AB i Kalmar, Sverige.
Aktiviteterne i repræsentationskontorerne i Baltikum samles i det nyetablerede selskab ACO Plastmo Baltic SIA i Riga, Letland.


2007
15. maj skifter selskabet navn til ACO Nordic A/S. 


2008
De svenske aktiviteter bliver samlet i Göteborg. Kontoret i Malmö og Kalmar lukkes. 
 

2010

Plastmo A/S introducerer tagrender i aluzink.

 

2011
ACO Nordic A/S opdeles pr. 1. januar 2011 i tre selskaber: ACO Nordic Group A/S, ACO Nordic A/S og Plastmo A/S. Alle tre selskaber indgår fortsat i den internationale ACO koncern.

 

2012
Plastmo A/S øger sin nordiske fokus og etablerer Plastmo Nordic divisionen, som opererer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Plastmo Nordic divisionen omsætter for 250 mio. DKK og har 85 medarbejdere.

 

Plastmo A/S modtager prisen som Årets Leverandør 2012 af Trælasthandlerunionen TUN.

 

Plastmo A/S introducerer Stål Plus Tagrender med 25 års garanti.

 

2013
Plastmo A/S lancerer Plastmo Faskinen i 100% stenuld.

 

2014     
Plastmo A/S lancerer SunGlaze tage, som er en flot og arkitektonisk tagløsning til overdækning af terrasser, carporte, cykelskure, indgangspartier m.m.   

 

2015
Plastmo A/S lancerer en ny type ølkøler til folk, der ønsker kolde øl og vand uden brug af elektricitet eller drivmidler.


2016

Plastmo A/S introducerer et udestuekoncept med kvalitets vindueselementer, termotag og tagrender på det norske marked. Løsningen leveres i samarbejde med Hvidbjerg Vinduet.

 

2017

Aktierne i Plastmo Polska Sp. z o.o. overtages fra lokale partnere som et led i strategien om at øge salget i Central- og Østeuropa.