Login

Kundeservice

Vi sidder klar mandag til torsdag fra 07:00-16:30. Fredag fra 07:00-15:00.

Bliv ringet op
Kom godt i gang

Faskineberegner

Under et kraftigt regnvejr er det vigtigt, at din faskine er stor nok til at rumme og afvande alt det vand, som samler sig på dine flisebelægninger eller som kommer fra taget på dit hus, udestue, garage osv. Nedenfor kan du beregne præcis hvor mange Plastmo Faskiner, du har brug for:

Hvor stort et areal i m² skal du afvande?

Når du skal beregne tagarealet på dit hus, udestue o.lign. skal du kun medregne den tagside, der har tagrende og nedløb ned mod faskinen. Befæstet areal er din flisebelagte indkørsel eller terrasse, og her medregner du hele det sammenhængende areal.

Hvilken jordtype har du

Der er nærmest en verden til forskel på sandet og leret jords evne til at absorbere og nedsive vand. Hvis du ikke kender din jordtype, kan du selv foretage en nedsivningstest for at bestemme jordtypen i din have.
Se, hvordan længere nede på denne side.

Hvor i landet bor du?

Klik din position i landet ind på kortet herunder:

Tooltip

Resultat

Gennem årtiers måling af regnmængder og regn intensitet findes der i Danmark en meget stor erfaring og viden om regn. Statistisk set kan vi forvente kraftige regnbyger én gang hvert år og ekstremt kraftige regnbyger hvert 10. år.

Derfor skal du overveje hvilken betydning det vil få for dig, hvis faskinen bliver overbelastet.

Ønskes yderlig sikring mod overbelastning af din faskine kan Plastmo hjælpe med beregninger af dette.

Udfyld trin 1, 2 og 3

Find din jordtype

Der er nærmest en verden til forskel på sandet og leret jords evne til at absorbere og nedsive vand. Hvis du ikke kender din jordtype, kan du selv foretage en nedsivningstest for at bestemme jordtypen i din have.

  1. Grav et hul i jorden som vist på illustrationen nederst.
  2. Fyld 30 cm vand i hullet og hold vandet i 30 cm’s højde i 30 min.
  3. Mål herefter hvor mange cm vandet synker på 4 min.
  4. Kan du ikke måle, at vandet er sunket efter 4 min., så venter du 3 timer (180 min.) og måler igen.
  5. Bestem din jordtype - se skema nedenfor.

Søg tilladelse

På din kommunes hjemmeside finder du en nedsivningsansøgning, som du skal udfylde for at få tilladelse til at etablere en faskine. Du kan også tjekke din kommunes spildevandsplan og evt. finde ud af hvor i kommunen, det kan være en særlig fordel at etablere en faskine.

 

Krav til etablering

Før din faskine er lovlig, er der nogle krav, du skal opfylde, når faskinen skal etableres:

  • Regnvandet skal passere en sandfangsbrønd, før det ender i faskinen.

  • Der skal være adgang til at rense sandfangsbrønd.

  • Alle rørinstallationer i jorden frem til faskinen skal være VA-godkendte rør.

  • Hvis faskinen tilsluttes kloaksystemet, skal det udføres af en autoriseret kloakmester. Det er ikke ligegyldigt, hvor du anlægger faskinen. Der er nogle afstandskrav, du skal opfylde. Nedenfor er illustreret de almindelige krav til afstand, jf. Spildevandsbekendtgørelsen, DS 440 og SBI 185:

Afstandskrav: 5 m fra beboelse og bygning med kælder, 2 m fra andre bygninger (garager, udhuse, carporte), 2 m fra skel.

Montering af faskine

Plastmo Faskinen er sammensat af smalle blokke, der er nemme at koble sammen. Derfor er gravearbejdet væsentlig mindre end ved almindelige faskiner. Mindre jord skal køres væk, og mindre have skal reetableres. Du behøver kun at grave en smal rende – så enkelt kan det gøres. 

     
1. Start 2. Tilslutning 3. Afslutning

Grav en rende, der er 130 cm dyb og min. 20 cm bred. Gem evt. den øverste græstørv for at afslutte pænt.

 

Træk røret 6 cm ud på den første faskine-blok og forbind med sandfangsbrønden.

 

Træk røret 6 cm ud på alle de efterfølgende faskine-blokke og sæt dem sammen i en række. Afslut med en prop i den sidste faskine-blok, og dæk hullet til.