CSR profil


Corporate Social Responsibility

 

Plastmo A/S ønsker at være en aktiv medspiller i samfundet og vil være med til at udvikle og arbejde med social ansvarlighed.

I vores plan for bæredygtighed har vi defineret et årligt mål. De første skridt i retning mod en fortsat udvikling af CSR hos Plastmo A/S har været uafhængig af FN’s Global Compact – men med en konstant skelen til hvilke målsætninger FN’s Global Compact har defineret og hvilke krav, der stilles til virksomhederne.

 

 

SOCIAL bæredygtighed
 • Sundhedssikring til alle medarbejdere
 • TIllid og åben dialog fremfor regelsæt og håndbøger
 • Medarbejdertilfredshedsanalyse gennemføres hvert år i juni måned, målet er en forbedring i forhold til forrige år
 • Kantine med sund og varieret kost
 • Årligt sundhedstjek
 • Fitnessrum på arbejdspladsen
 • Seniorpolitik
 • Fleksjob
 • Ansættelse af nydanskere
 • Synlig og nærværende ledelse
 • Stresscoach

MÅL

 • Medarbejdertilfredshedsanalyse gennemføres og målet er en forbedring i forhold til forrige år
MILJØMÆSSIG bæredygtighed
 • Plastmo arbejder i henhold til ISO 14001
 • Årlige energireduktioner ved hjælp af interne og eksterne analyser af energiforbruget (varme, vand, el mv.)
 • Årligt forbedringer af affaldshåndtering og nedbringelse af affaldsmængde
 • Anvendelse af miljørigtige produkter på fabrikken
 • Transport til, fra og på fabrikken registreres og miljøoptimeres
 • Genbrug af kølevand ved produktion
 • Tilskynde udvikling af miljøvenlige teknologier
 • Fokus på at minimere emballage fra leverandører

MÅL

 • Årligt nedbring gas- og elforbrug samt affaldsmængder med 5%
ØKONOMISK bæredygtighed
 • Følger Global Compact og de 10 principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og
  antikorruption
 • Sikre at underleverandører lever op til FN’s Global Compacts principper
 • Sikre grønne investeringer i alle sammenhænge
 • Medstifter og medlem af WUPPI
 • WUPPI er en landsdækkende indsamlings- og genanvendelses-ordning for byggeaffald af hård PVC i Danmark, som 1000 offentlige og private virksomheder i dag benytter

MÅL

 • Miljødialog med primære leverandører med fokus på energiforbrug, transport og emballage

                                 Wupti logo

Plastmo er med i WUPPI-ordningen.
Wuppi er PVC-branchens fælles initiativ
og mangeårige erfaring med indsamling
og genanvendelse af PVC-byggeaffald.